Freeganism

Freeganizm − antykonsumpcyjny styl życia, polegający na ograniczaniu udziału w konwencjonalnej ekonomii.
Nazwa tego ruchu powstała w USA jako zbitka słów free – wolny, darmowy, i veganism – weganizm (jednak nie wszyscy jego członkowie są weganami czy wegetarianami).

Freeganie stawiają na społeczność, hojność, wolność, współpracę oraz dzielenie się – jako kontrast dla społeczeństwa opartego na materializmie, moralnej apatii, współzawodnictwie, konformizmie i zachłanności.

Freeganizm obejmuje zarówno poszukiwanie żywności już wyrzuconej do śmieci, ale także proszenie o nadmiarowe i niepotrzebne towary zanim zostaną one wyrzucone przez restauracje, sprzedawców z targowisk lub hipermarkety.

Dla każdego obywatela może być on sposobem na redukcje wydawanych pieniedzy przy jednoczesnym, ratowaniu jedzenia z odzysku.
Ponadto freegański styl życia, na większą skale, zmniejsza zapotrzebowanie na produkcję, a co za tym idzie na nadprodukcję i żywności i śmieci.

Przykłady freeganizmu:

Dodaj komentarz